NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační styl
Pravidla pro tvorbu (strukturování a formulování) bibliografických referencí a citací.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000351.htm ]