NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační zkratka
Oficiální zkratka názvu seriálu, pod níž je seriál citován v bibliografických citacích, v analytických záznamech článků z časopisů, v souborných katalozích periodik a v bibliografických bázích dat.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:117]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000352.htm ]