NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační vazba
citační spoj
Vzájemný vztah citujícího dokumentu a citovaného dokumentu. Citační vazba je základním strukturním prvkem citační sítě.
[STRAKA-1990:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000353.htm ]