NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační síť
citační graf
Množina dokumentů a příslušných citačních vazeb mezi nimi. Citační síť je orientovaný graf, jehož vrcholy jsou dokumenty (reprezentované příslušnými identifikačními záznamy) a jehož hrany jsou citační vazby. Chronologicky přímý postup v citační síti (od citovaného dokumentu k citujícímu) je charakteristický pro citační zjišťování (vyhledávání). Chronologicky zpětného postupu (od citujícího dokumentu k citovanému) se používá v citační analýze. Citační sítě jsou monotematické, oborové, polytematické i univerzální. Citační sítě vznikají pomocí citační analýzy.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:54]
[STRAKA-1990:27]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000354.htm ]