NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační matice
Incidenční matice citačního grafu, která slouží pro komplexní analýzu bibliometrických ukazatelů.
[DIODATO-1994:36-37]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000355.htm ]