NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kocitace
kocitační vazba, paralelní citace, souběžná citace, kocitační intenzita
Situace, kdy dva různé dokumenty jsou citovány jedním a týmž dokumentem. Rozsah kocitací je udáván ukazatelem nazývaným kocitační intenzita.
[DIODATO-1994:42-43]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:199]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000356.htm ]