NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografické sdružování
bibliografické párování
Situace, kdy dva různé dokumenty citují jeden a tentýž dokument.
[DIODATO-1994:12-13]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000357.htm ]