NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informující citace
Citace informací, které jsou nutné pro pochopení citující práce, ale nejsou v citující práci podány, anebo informací, které mají pouze doplňkový charakter a nejsou nutné pro pochopení citující práce (doplňující citace).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000358.htm ]