NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konstruktivní citace
Citace informací, jichž citující autor využil v citující práci k syntéze nové informace (nového poznání) nebo k vědeckému důkazu své teze.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000359.htm ]