NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autoritativní citace
Citace práce, jejíž obsah je vědeckou komunitou dobře prověřen, zpravidla práce vysoce citované, ve svém oboru klasické.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000360.htm ]