NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kritická citace
Citace dokumentu, který citující autor v citující práci kriticky hodnotí.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000361.htm ]