NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
negativní citace
Citace dokumentu, ke kterému citující autor zaujme v citující práci odmítavé stanovisko.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000362.htm ]