NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autocitace
Citace jiné práce téhož autora nebo jiné práce, jíž je citující autor spoluautorem. Někdy se v definici autocitace připouští jako citovaná práce pouze taková, jíž je citující autor jediným autorem nebo alespoň prvním autorem.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:17]
[DIODATO-1994:148]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000363.htm ]