NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prestižní citování
Citování za účelem zvýšení prestiže citující práce, popř. prestiže citujícího autora. K prestižnímu citování se používá ponejvíce autoritativních citací a autocitací.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000365.htm ]