NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační záznam
Záznam dokumentu, který vznikne z jeho identifikačního záznamu citačním indexováním, tj. přiřazením vybraných identifikačních záznamů (bibliografických citací) dokumentů v něm citovaných. Citační záznam je základem citačního rejstříku.
[STRAKA-1990:28-29]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000367.htm ]