NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační informace
Informace o existenci citační vazby mezi dvěma dokumenty.
[STRAKA-1990:25-26]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000368.htm ]