NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační informační jazyk
Komplexní informační selekční jazyk pro popis i vyhledávání (selekci) dokumentů, který je založen na citačním indexování. Základní jednotkou pro popis i vyhledávání je citační záznam. Citační informační jazyk je jazyk identifikační i věcný. Užívají ho sami původci dokumentů (tvůrci informací), je vysoce analytický a asociativní, avšak jeho věcný obsah je skrytý.
[STRAKA-1990:25]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000369.htm ]