NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační indexování
Výběr, zpracování a přiřazování bibliografických citací citovaných dokumentů k identifikačnímu záznamu citujícího dokumentu. Na základě citačního indexování jsou vytvářeny citační rejstříky.
[GARFIELD-1979:3,9,41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000370.htm ]