NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační systém
Informační systém, který je založen na citačním informačním jazyku a slouží ke studiu citační sítě dokumentů.
[STRAKA-1990:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000371.htm ]