NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační zjišťování
citační vyhledávání
Zjišťování dokumentů (vyhledávání identifikačních záznamů dokumentů), které citují daný dokument nebo dané dokumenty. Provádí se pomocí citačního rešeršního systému.
[STRAKA-1990:29]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000373.htm ]