NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
míra odkazování
Průměrný počet bibliografických citací v článcích publikovaných v časopise v běžném roce.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:229-230]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000374.htm ]