NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
míra autocitací
Poměr počtu autocitací uváděných v časopise v běžném roce k celkovému počtu přiznaných citací časopisu. Vyjadřuje se v procentech.
[GARFIELD-1984:9B]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:229]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000375.htm ]