NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Priceův index
Procentní podíl bibliografických referencí v časopise na prameny publikované v posledních 5 letech (včetně běžného roku).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:269]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000376.htm ]