NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
index bezprostředního vlivu
Garfieldův index
Procento citací, uváděných časopisem v běžném roce, na články, jež byly ve stejném roce v tomtéž časopise zveřejněny.
[GARFIELD-1984:8B]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:116]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000378.htm ]