NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační faktor
Poměr počtu citací na určitý časopis k počtu citací v časopise, uvedených za běžný rok.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:55]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000379.htm ]