NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
faktor obliby
faktor popularity
Poměr počtu časopisů, které citovaly určitý časopis, k počtu časopisů, které byly určitým časopisem citovány v běžném roce.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:98]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000380.htm ]