NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poločas citování
Počet let od běžného roku zpět k roku, kdy celkový počet referencí dosahuje 50% referencí daného časopisu v běžném roce. Charakterizuje zastarávání informací v daném časopise.
[GARFIELD-1984:8B]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:262]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000381.htm ]