NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kocitační analýza
Metoda studia citačních sítí vědecké literatury na základě kocitací. Kocitační vazby různé intenzity vytvářejí kocitační sítě a mapy vlivu.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:199]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000382.htm ]