NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mapování vědy
Metoda založená na citační analýze sloužící pro prezentaci výsledků vědeckých výzkumů, zejména v oblastech tematické struktury vědy a vědních disciplín, identifikace výzkumných směrů, tvorby atlasů vědy, komparace mezinárodního vědeckého výzkumu, hodnocení výzkumných pracovišť, historiografie vědy apod.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:222-223]
[HARRODS-2000:372]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000383.htm ]