NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická informace
dokumentografická informace, bibliografická data
Druh sekundární informace, obsahující reprezentaci dokumentu nebo jeho části. Základní jednotkou bibliografické informace je bibliografický údaj, který obsahuje hodnotu jednoho atributu dokumentu. Prostřednictvím hodnot bibliografických údajů může bibliografická informace vstupovat do vztahů s dalšími bibliografickými informacemi (díla téhož autora, časopis - číslo - článek apod.). V komunikačním procesu plní funkci indikativní (informace o existenci dokumentu), identifikační (odlišení dokumentu od ostatních) a popisnou; ty mohou být dále rozšířeny o funkce selekční, lokační a hodnotící.
[KÁBRT-1990:22-23]
[KATUŠČÁK-1998:152-159]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000386.htm ]