NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
biografická informace
Informace týkající se života a činnosti určité osoby. Rozlišují se biografické informace veřejně přístupné a tzv. osobní nebo citlivé údaje, jejichž ochrana je zpravidla zaručena právní úpravou.
[ZÁKON101-2000:1521-1532]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000387.htm ]