NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citlivá informace
citlivé údaje
Neveřejná informace, která vyžaduje ochranu, protože její neoprávněné zveřejnění, použití, změna, ztráta nebo zničení by mohlo způsobit škodu osobě či instituci, jíž se týká. Základními kategoriemi citlivých informací jsou osobní údaje (např. zdravotní stav), ekonomické údaje (obchodní, průmyslové, služební, bankovní aj. tajemství) a údaje důležité pro bezpečnost státu (státní tajemství, utajované skutečnosti).
[DOBDA-1998:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000388.htm ]