NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální mapa
Mapa, kterou tvoří digitálně zaznamenané geografické informace spolu s programem umožňujícím jejich kartografickou vizualizaci a počítačové zpracování. Vzniká buď přímým zpracováním měřických údajů nebo digitalizací; datový model je obvykle založen na více navzájem propojených vrstvách, přičemž každá vrstva obsahuje informace o objektech pouze jednoho typu (např. budovy, silnice, vodní plochy). Podle použitého formátu obrazových dat se rozlišují mapy rastrové a vektorové.
[TERMINOLOGICKÝ-2001:nestr.]
[STANĚK-2001:24-29]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000390.htm ]