NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentová informace
1. Informace, jejímž nosičem dat je dokument. Může se jednat o informaci libovolné formy a typu (primární, sekundární, textová, numerická, obrazová, zvuková, multimediální, analogová, digitální atd.); v tomto smyslu termín označuje obsah dokumentu, tj. informaci sdělovanou dokumentem, jež je určená ke smyslovému vnímání a je jiná než informace o struktuře tohoto dokumentu. - 2. Informace obsažená v (zpravidla primárním) dokumentu. Termín se v tomto významu obvykle používá pro odlišení od informací bibliografických (odkazují na zdroj) a faktografických (poskytují přímou explicitně vyjádřenou informaci). Na rozdíl od těchto typů informací dokumentová informace odpovídá na informační požadavek poskytnutím dokumentů, které (pravděpodobně) obsahují potřebnou informaci. - 3. Zř., informace o dokumentu. V tomto významu synonymum pro bibliografickou informaci.
[CEJPEK-1998:26-30]
[ČSN ISO/IEC 8613-1:1-103]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000391.htm ]