NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
důvěrná informace
důvěrné údaje
1. Neveřejná informace, která je chráněná před neoprávněným přístupem a zveřejněním (odhalením), zpravidla tak, že s ní má oprávnění pracovat pouze určitá skupina uživatelů. - 2. Informace obsahující utajované skutečnosti. Nakládání s těmito informacemi a přístup k nim určuje legislativa příslušného státu.
[ZÁKON148-1998:6651-6652]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000392.htm ]