NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ekonomická informace
1. Označení pro informace vznikající a používané v souvislosti s ekonomickou činností. Z pohledu ekonomického subjektu základní okruhy představují informace umožňující chod a řízení organizace (sféra provozních, podnikových informačních systémů), informace o firmě určené pro veřejnost (vyžadované právními předpisy - např. obchodní rejstřík, nebo podporující obchodní strategii - např. public relations, propagace, katalogy produktů a služeb), informace o okolí firmy a o konkurenci (marketingové informace a tzv. competitive intelligence). Z hlediska původu se rozlišují ekonomické informace na interní (vznikající ve firmě) a externí (vznikající mimo firmu), z hlediska míry zpracovanosti na primární (získané přímým zaznamenáním objektů a jevů) a sekundární (obsažené v dokumentech). - 2. Informace vztahující se tematicky k oblasti ekonomie.
[BABKA-1994:5-52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000393.htm ]