NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
faktografická databáze
Databáze, jejíž údajovou základnu tvoří faktografické informace.
[CEJPEK-1998:29-30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000394.htm ]