NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
faktografická informace
faktová informace, faktový údaj
Informace vyznačující se tím, že reprezentuje konkrétní údaje (fakta). Často se vymezuje komplementárně k bibliografické informaci, která poskytuje pouze odkaz na zdroj informace.
[CEJPEK-1998:29-30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000395.htm ]