NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
geografická informace
geoinformace, geoprostorová informace, prostorová informace, geodata, geografická data, geoprostorová data, prostorová data
Informace týkající se jevů implicitně nebo explicitně přidružených k místu vztaženému k Zemi. Zahrnuje údaje týkající se vzhledu těchto jevů, zejména jejich časoprostorové charakteristiky (popis polohy, geometrického tvaru a topologických vztahů), doplněné popisnými údaji s kvalitativními a kvantitativními charakteristikami. Nejčastějšími typy prostorově vztažených a reprezentovaných jevů jsou geometrické, příp. objemové objekty, geografické objekty a oblasti a astronomické objekty (nebeská tělesa). Jev může být modelován (zobrazen) bodem, křivkou, plochou nebo prostorovým tělesem. Prostorovou identifikaci objektů umožňují souřadnice, tj. soubor čísel určujících přímou lokalizaci bodu a topologie, tj. vztah k poloze jiných objektů.
[ČSN EN ISO 19101-1-2018]
[SMĚRNICE-2007]
[ŠÍMA-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000397.htm ]