NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
geografický informační systém
geoinformační systém
1. Typ prostorově orientovaného informačního systému, provozovaný za podpory informačních a komunikačních technologií. Datovou základnu tvoří digitální geografické informace ve formě záznamů nebo objektů (tzv. geoprvky), s nimiž specializovaný software umožňuje provádět manipulaci (zápis a editace údajů, uložení, vyhledávání, propojování, transformace a vizualizace), lokalizaci (určení polohy), geografické analýzy a modelování (např. trojrozměrný model terénu). - 2. Typ aplikačního softwaru, specializovaný na práci s geografickými daty.
[TERMINOLOGICKÝ-2001:nestr.]
[STANĚK-2001:24-29]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000398.htm ]