NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalog produktů
Sekundární dokument obsahující informace o výrobcích nebo službách, určený pro podporu obchodní činnosti. Obsahuje soubor údajů o produktech určité firmy nebo o produktech určitého typu. Zahrnuje údaje o parametrech produktu, cenové údaje, informace o podmínkách objednání a dodání. Může být k dispozici v tištěné nebo v elektronické formě; elektronické katalogy zpravidla obsahují údaje obsahově i formálně standardizované pro usnadnění komunikace v elektronickém obchodování (např. standardy UN/EDIFACT, STEP, ebXML, XML/EDI).
[BABKA-1994:86-90]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000400.htm ]