NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katastr nemovitostí
evidence nemovitostí, registr nemovitostí
Typ geografického informačního systému, jehož údajovou základnu tvoří soupis a popis nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení a evidence vlastnických a jiných právním vztahů k nim. Základní evidenční jednotkou je nemovitost, tj. pozemek či stavba spojená se zemí pevným základem, příp. jejich části (parcely, byty), základní místopisnou (prostorovou) jednotkou je katastrální území. Kartografické zobrazení katastru se nazývá katastrální mapa; spolu s popisnými údaji, sbírkou listin a další dokumentací tvoří tzv. katastrální operát.
[ZÁKON 256/2013]
[VEČEŘE-2018]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000401.htm ]