NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klasifikace informací
Definování hierarchických skupin (typologie) informací zpracovávaných v informačním systému z hlediska jejich významu pro informační bezpečnost. Pro stanovené skupiny se definuje konkrétní způsob jejich ochrany a nároky na jejich důvěrnost a dostupnost, příp. stupeň utajení, obvykle doplněný o stanovení oprávněných uživatelů a lhůt platnosti dané klasifikace.
[DOBDA-1998:55]
[ZÁKON148-1998:6651-6652]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000402.htm ]