NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klasifikovaná informace
Typ neveřejné informace, zpravidla důvěrné nebo tajné povahy, která je z hlediska informační bezpečnosti označena a zařazena do předem definované skupiny s určitým stupněm ochrany a utajení.
[DOBDA-1998:55]
[ZÁKON148-1998:6651-6652]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000403.htm ]