NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
korpus
jazykový korpus, textový korpus
Rozsáhlá kolekce digitalizovaných textů přirozeného jazyka sloužící k lingvistickému výzkumu. Texty jsou přebírány z přirozeného publikačního prostředí nebo vznikají přepisem záznamů řeči; doplňuje je bibliografický, strukturní a lexikální popis (lingvistické značkování), umožňující vyhledávání a zpracování (např. frekvenční analýzu) prostřednictvím speciálního programového vybavení. Rozlišují se korpusy obecné a speciální; synchronní (zachycují současný jazyk) a diachronní (zachycují jazyk za delší historické období); korpusy mluveného a psaného jazyka; korpusy jednojazyčné a paralelní (texty ve více jazykových verzích).
[ČNK-2002:nestr.]
[ŠULC-1999:9-13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000404.htm ]