NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
manažerský informační systém
informační systém pro řízení
Subsystém podnikového informačního systému, využívaný v řídících a rozhodovacích procesech. Základní součástí je systém na podporu provozu firmy (transakční, provozní, ERP systém), který představuje datovou základnu pro tzv. nadstavbové systémy: systémy na podporu rozhodování, systémy na podporu plánování a systémy řízení vztahů se zákazníky (CRM). Technologickým základem provozních systémů jsou zpravidla relační databáze, nadstavbové systémy obvykle tvoří datové sklady doplněné analytickými nástroji a technologiemi získávání znalostí.
[KARPECKI-2000:29-41]
[BASL-2002:78-80]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000405.htm ]