NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
marketingová informace
obchodně-ekonomická informace, obchodní informace
Ekonomická informace, jejímž obsahem jsou informace vytvářené a využívané při marketingových aktivitách organizace (např. při propagaci, reklamě) anebo získávané z marketingových průzkumů (např. segmentace trhu pro určitý produkt) nebo z provozních podnikových systémů a systémů řízení vztahů se zákazníky (např. analýza zákaznického chování).
[BASL-2002:1-142]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000406.htm ]