NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neveřejné informace
Informace dostupné omezenému okruhu uživatelů. Omezení může být pasivní (např. informace, která nebyla dosud publikována) nebo aktivní (k informaci je zamezen přístup neoprávněných uživatelů). Specifickými kategoriemi neveřejných informací s definovanými režimy ochrany a stupněm utajení jsou citlivé informace, důvěrné informace, tajné informace (utajované skutečnosti). Nejčastější techniky ochrany před neoprávněným zveřejněním a přístupem představuje zachovávání mlčenlivosti (např. ve zdravotnictví) a omezování přístupu k informacím pouze na oprávněné uživatele.
[ORIENTACE-1998:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000407.htm ]