NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
numerická databáze
číselná databáze
Databáze, v jejíž datové základně převažují číselná vyjádření parametrů různých předmětů a jevů (např. ceníky, kurzovní lístky, kalendária, jízdní a letové řády, matematické, fyzikální, chemické aj. tabulky, výsledky laboratorních a vědeckých měření) nebo ukazatele různých vývojových procesů (např. statistiky, časové řady).
[VLASÁK-1999:195-196]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000408.htm ]