NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
občanské informace
Informace, na jejichž poskytování mají občané právo nebo které potřebují pro aktivity vyplývající z jejich občanských práv a povinností a v tzv. životních situacích, kdy chtějí, mohou nebo musí přijít do kontaktu s orgány veřejné správy. Jsou poskytovány v rámci veřejných informačních služeb.
[HOJDAR-2002:104-106]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000409.htm ]